Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Drukuj
 
środa, 16, grudzień 2009 15:45
Rozmiar czcionki:

Zarządzenie Nr 0151/ 26/09

Wójta Gminy Krotoszyce

z dnia 15.12.2009r. 

w sprawie  ustalenia dnia dodatkowo  wolnego od pracy

Na podstawie art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z dnia 2001r Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 130 Kodeksu Pracy, zarządzam co następuje :

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2009r dniem wolnym od pracy  dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krotoszyce w zamian  za  drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia  przypadający  26 grudnia 2009  roku w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Franciszek Chyła

wróć na początek strony